Warning: A non-numeric value encountered in H:\root\home\c3inmobiliaria-001\www\cubus\wp-content\themes\Divi\functions.php on line 5841

Aviso Legal

Aviso Legal
Queda prohibida la transmissión, cessión, venta,… de los textos, fotografias, logotipos, marcas, nombres comerciales… que aparecen, sin previa autorizacion del titular. Asi mismo se informa que estos quedan protegidos per losderechos de propiedad intelectual i industrial.

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa a la disposició dels Usuaris la informació general relativa a aquest lloc web:
– Titularitat de la pàgina web: Cubus Serveis de Bens Immobles SL
– CIF: B17236001
– Adreça: c/Lorenzana, 24, baixos – Olot (17800)
– Telèfon: 972271717
– Adreça electrònica: cubus@cubus.cat

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
Algunes pàgines d’aquesta web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí.
CuBuS Immobiliària no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes, i no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts d’aquestes, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Protecció de dades:
D’ acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades estan incloses en un fitxer automatitzat i es destinen a oferir-vos informació sobre activitats i serveis. Si desitgeu fer ús del dret d’accés, rectificació o cancel•lació de les vostres dades, adreceu un escrit a CuBuS Serveis de béns immobles SL, C/Lorenzana, 24, 17800 -Olot (Girona), a l’atenció del Responsable del fitxer.